نرخ ارز

30,216.46

تغییر روزانه:

1.96%

سالیانه:

297.70%