نرخ ارز

20,566.42

تغییر روزانه:

0.89%

سالیانه:

233.29%