نرخ ارز

21,015.63

تغییر روزانه:

2.25%

سالیانه:

311.50%