نرخ ارز

15,337.89

تغییر روزانه:

-2.66%

سالیانه:

305.19%