نرخ ارز

179,543.13

تغییر روزانه:

-6.39%

سالیانه:

164.63%