نرخ ارز

79,615.77

تغییر روزانه:

0.76%

سالیانه:

231.11%