نرخ ارز

2,343.49

تغییر روزانه:

-2.92%

سالیانه:

132.99%