نرخ ارز

1,801.75

تغییر روزانه:

0.77%

سالیانه:

240.36%