نرخ ارز

1,261.55

تغییر روزانه:

-3.96%

سالیانه:

171.13%