نرخ ارز
7,316.3
تغییر روزانه
5.61%
سالیانه
122.06%