نرخ ارز
3,008.1
تغییر روزانه
-12.53%
سالیانه
118.90%