نرخ ارز

3,728.19

تغییر روزانه:

0.62%

سالیانه:

187.10%