نرخ ارز
2,213.21
تغییر روزانه
1.42%
سالیانه
70.43%