نرخ ارز

6,451.30

تغییر روزانه:

-0.33%

سالیانه:

516.16%