نرخ ارز

12,584.38

تغییر روزانه:

0.78%

سالیانه:

230.49%