نرخ ارز

5,023.81

تغییر روزانه:

1.22%

سالیانه:

231.86%