نرخ ارز

1,659.85

تغییر روزانه:

0.47%

سالیانه:

213.39%