نرخ ارز

23,836.67

تغییر روزانه:

0.73%

سالیانه:

250.92%