نرخ ارز

73.74

تغییر روزانه:

-3.03%

سالیانه:

262.52%