نرخ ارز

588.14

تغییر روزانه:

6.12%

سالیانه:

194.03%