نرخ ارز
9,983.5
تغییر روزانه
1.34%
سالیانه
358.06%