نرخ ارز

650.36

تغییر روزانه:

-3.85%

سالیانه:

218.75%