نرخ ارز

13,133.91

تغییر روزانه:

-2.03%

سالیانه:

212.25%