نرخ ارز

12,588.58

تغییر روزانه:

-0.88%

سالیانه:

196.23%