نرخ ارز

2,435.4

تغییر روزانه:

-14.68%

سالیانه:

126.74%