نرخ ارز

5,530.79

تغییر روزانه:

-7.72%

سالیانه:

210.37%