نرخ ارز
4,815.4
تغییر روزانه
6.16%
سالیانه
170.23%