نرخ ارز

1,619.71

تغییر روزانه:

1.22%

سالیانه:

255.78%