نرخ ارز

503.75

تغییر روزانه:

-11.90%

سالیانه:

235.28%