نرخ ارز

1,349.68

تغییر روزانه:

-5.98%

سالیانه:

224.42%