نرخ ارز

4,047.62

تغییر روزانه:

2.56%

سالیانه:

221.81%