نرخ ارز

5,007.51

تغییر روزانه:

-0.94%

سالیانه:

198.29%