نرخ ارز
1,894.47
تغییر روزانه
2.96%
سالیانه
-53.95%