نرخ ارز

3,675.40

تغییر روزانه:

-3.25%

سالیانه:

223.42%