نرخ ارز

15,953.82

تغییر روزانه:

-3.95%

سالیانه:

253.52%