نرخ ارز

190.16

تغییر روزانه:

1.33%

سالیانه:

-12.08%