نرخ ارز

36,611.63

تغییر روزانه:

-10.61%

سالیانه:

231.73%