Ok
width
height
Mauritius Government Budget
موریس دولت گذشته قبلی بالاترین پایین ترین واحد
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63.00 64.80 65.00 48.40 در صد [+]
بودجه دولت -3.20 -3.20 -1.80 -6.20 درصد از تولید ناخالص داخلی [+]
ارزش بودجه دولت 680.03 -2163.20 3156.50 -5099.10 MUR - میلیون [+]
هزینه های دولت 18578.00 20158.00 20158.00 3739.30 MUR - میلیون [+]
درآمدهای دولت 7705.37 9085.00 14748.10 3176.20 MUR - میلیون [+]
هزینه های مالی 7025.34 11248.10 15086.98 3932.10 MUR - میلیون [+]
ارزیابی اعتبار 60.00 [+]
مخارج نظامی 22.00 24.00 24.00 1.60 USD - میلیون [+]
[+]