بازارها گذشته مرجع
پول 36.4 2020-01
بازار سهام 2233 2020-01
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-09
نرخ بیکاری 6.7 2019-09
نرخ تورم 0.9 2019-12
نرخ بهره 3.35 2019-12
موازنه تجاری -10736 2019-09
حساب جاری -7957 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 162 2019-06
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.9 2019-06
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.1 2019-09
تولید ناخالص داخلی 14.22 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 123674 2019-09
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 27988 2019-09
تولید ناخالص داخلی سرانه 10579 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21075 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3909 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 5853 2019-09
تولید ناخالص داخلی از ساخت 14589 2019-09
تولید ناخالص داخلی از معادن 292 2019-09
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 6947 2019-09
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7198 2019-09
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1762 2019-09
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.7 2019-09
افراد شاغل 546 2019-09
افراد بیکار 39.3 2019-09
هزینه های کار 135 2018-12
بهره وری 132 2018-12
پست های خالی شغلی 4124 2018-12
دستمزد 29841 2018-12
جمعیت 1.27 2019-12
نرخ اشتغال 93.28 2019-09
دستمزد در تولید 128 2019-09
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.9 2019-12
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-12
اندازه اصل تورم 1.9 2019-12
قیمت تولید 110 2019-11
تورم مواد غذایی 3.1 2019-12
CPI مسکن آب و برق 97.56 2019-12
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 105 2019-12
قیمت صادرات 103 2019-09
قیمت واردات 93.3 2019-09
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2019-12
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.35 2019-12
ذخایر ارزی 7363 2019-12
نرخ بهره سپرده 3.3 2018-12
ترازنامه بانک 1431902 2019-08
ترازنامه بانک مرکزی 275704 2019-11
نرخ وام 8.35 2019-10
عرضه پول M3 592795 2019-11
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -10736 2019-09
حساب جاری -7957 2019-09
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2018-12
صادرات 6439 2019-09
واردات 17175 2019-09
بدهی خارجی 39242 2019-09
درآمد گردشگری 5434 2019-10
ورود توریست 152098 2019-12
ذخایر طلا 12.43 2019-12
گردش سرمایه 6302 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370 2018-12
حواله 715 2019-06
رابطه مبادله 110 2019-09
شاخص تروریسم 0 2018-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
ارزش بودجه دولت 680 2019-11
هزینه های دولت 18578 2019-09
درآمدهای دولت 7705 2019-11
هزینه های مالی 7025 2019-11
ارزیابی اعتبار 60 2020-01
مخارج نظامی 22 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 162 2019-06
تولید صنعتی -0.2 2019-09
تغییرات موجودی انبار 177 2019-09
سرعت اینترنت 5741 2017-03
آدرس های IP 289734 2017-03
شاخص رقابتی 64.27 2019-12
رتبه رقابتی 52 2019-12
شاخص فساد مالی 51 2018-12
رتبه فساد مالی 56 2018-12
آسانی کسب و کار 13 2019-12
تولید صنعتی -0.4 2019-09
استخراج معدن 4.8 2019-09
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 96667 2019-09
نرخ وام بانکی 8.35 2019-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریس - شاخص های اقتصادی.