بازارها گذشته مرجع
پول 42.45 2021-09
بازار سهام 1965 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.7 2021-03
نرخ بیکاری 9.8 2021-03
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 128 2021-09
نرخ تورم 6 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1625865 2021-09
نرخ بهره 1.85 2021-09
موازنه تجاری -10004 2021-06
حساب جاری -17200 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.1 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.4 2020-12
بودجه دولت -13.6 2020-12
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
موارد کروناویروس 14863 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 59 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 1458 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -2.6 2021-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -8.7 2021-03
تولید ناخالص داخلی 10.91 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 106591 2021-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 22081 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 9273 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 19470 2020-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3654 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4879 2021-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 9780 2021-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 215 2021-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7080 2021-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 5649 2021-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1752 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 9.8 2021-03
افراد شاغل 482 2021-03
افراد بیکار 52.5 2021-03
هزینه های کار 146 2020-12
بهره وری 121 2020-12
پست های خالی شغلی 13963 2019-12
دستمزد 31856 2019-12
جمعیت 1.27 2020-12
نرخ اشتغال 90.2 2021-03
دستمزد در تولید 118 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 128 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 1625865 2021-09
موارد کروناویروس 14863 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 59 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 1458 2021-09

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 6 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 112 2021-08
اندازه اصل تورم 5 2021-07
قیمت تولید 126 2021-07
تورم مواد غذایی 7.7 2021-08
CPI مسکن آب و برق 93.1 2021-08
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 114 2021-08
قیمت صادرات 123 2021-03
قیمت واردات 106 2021-03
نرخ تورم (ماهانه) -0.1 2021-08

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.85 2021-09
ذخایر ارزی خارجی 7493 2021-08
نرخ بهره سپرده 1.7 2020-12
ترازنامه بانک 1910640 2021-06
ترازنامه بانک مرکزی 452698 2021-07
نرخ وام 6.85 2021-08
عرضه پول M3 773836 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -10004 2021-06
حساب جاری -17200 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -10.1 2020-12
صادرات 7321 2021-07
واردات 17872 2021-07
بدهی خارجی 85320 2021-06
درآمد گردشگری 20 2021-06
ورود توریست 2499 2021-08
ذخایر طلا 12.44 2021-06
گردش سرمایه 17017 2020-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 9080 2020-12
حواله 616 2021-03
رابطه مبادله 116 2021-03
شاخص تروریسم 0 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 73.4 2020-12
بودجه دولت -13.6 2020-12
ارزش بودجه دولت -3120 2021-07
هزینه های دولت 18575 2021-03
درآمدهای دولت 6886 2021-07
هزینه های مالی 10007 2021-07
ارزیابی اعتبار 65 2021-09
مخارج نظامی 19 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 9 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -5.6 2021-03
تغییرات موجودی انبار -380 2021-03
سرعت اینترنت 5741 2017-03
آدرس های IP 289734 2017-03
شاخص رقابتی 64.27 2019-12
رتبه رقابتی 52 2019-12
شاخص فساد مالی 53 2020-12
رتبه فساد مالی 52 2020-12
آسانی کسب و کار 13 2019-12
تولید صنعتی -5.5 2021-03
استخراج معدن -6 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 81152 2021-03
نرخ وام بانکی 6.85 2021-06


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریس - شاخص های اقتصادی.