بازارها گذشته مرجع
پول 39.7 2020-10
بازار سهام 1477 2020-10

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -32.5 2020-06
نرخ بیکاری 7.1 2020-03
نرخ تورم 2.6 2020-09
نرخ بهره 1.85 2020-09
موازنه تجاری -7568 2020-08
حساب جاری -13100 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
موارد کروناویروس 439 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 389 2020-10

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی -3.6 2020-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -32.5 2020-06
تولید ناخالص داخلی 14.18 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 84189 2020-06
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 7555 2020-06
تولید ناخالص داخلی سرانه 10949 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 22989 2019-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 3059 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 555 2020-06
تولید ناخالص داخلی از ساخت 7233 2020-06
تولید ناخالص داخلی از معادن 147 2020-06
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 7422 2020-06
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 2598 2020-06
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 1232 2020-06

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 7.1 2020-03
افراد شاغل 550 2020-03
افراد بیکار 41.9 2020-03
هزینه های کار 136 2019-12
بهره وری 135 2019-12
پست های خالی شغلی 13963 2019-12
دستمزد 29841 2018-12
جمعیت 1.27 2019-12
نرخ اشتغال 92.92 2020-03
دستمزد در تولید 123 2020-06

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.6 2020-09
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 106 2020-09
اندازه اصل تورم 3.8 2020-09
قیمت تولید 116 2020-08
تورم مواد غذایی 5.4 2020-09
CPI مسکن آب و برق 92.52 2020-09
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2020-09
قیمت صادرات 117 2020-06
قیمت واردات 102 2020-06
نرخ تورم (ماهانه) 0.7 2020-09

پول گذشته مرجع
نرخ بهره 1.85 2020-09
ذخایر ارزی 7206 2020-09
نرخ بهره سپرده 3.7 2019-12
ترازنامه بانک 1686367 2020-06
ترازنامه بانک مرکزی 381163 2020-09
نرخ وام 6.85 2020-08
عرضه پول M3 646149 2020-08

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -7568 2020-08
حساب جاری -13100 2020-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -6.3 2019-12
صادرات 6014 2020-08
واردات 13582 2020-08
بدهی خارجی 43727 2020-06
درآمد گردشگری 414 2020-07
ورود توریست 369 2020-09
ذخایر طلا 12.4 2020-06
گردش سرمایه 6302 2019-09
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370 2018-12
حواله 591 2020-06
رابطه مبادله 115 2020-06
شاخص تروریسم 0 2018-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 64.6 2019-12
بودجه دولت -3.2 2019-12
ارزش بودجه دولت 36155 2020-08
هزینه های دولت 22138 2020-06
درآمدهای دولت 46277 2020-08
هزینه های مالی 10122 2020-08
ارزیابی اعتبار 65 2020-10
مخارج نظامی 22 2018-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2020-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2020-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2020-12
نرخ تامین اجتماعی 9 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -40.4 2020-06
تغییرات موجودی انبار 5400 2020-06
سرعت اینترنت 5741 2017-03
آدرس های IP 289734 2017-03
شاخص رقابتی 64.27 2019-12
رتبه رقابتی 52 2019-12
شاخص فساد مالی 52 2019-12
رتبه فساد مالی 56 2019-12
آسانی کسب و کار 13 2019-12
تولید صنعتی -43.4 2020-06
استخراج معدن -50.9 2020-06

مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 53836 2020-06
نرخ وام بانکی 6.85 2020-08

سلامتی گذشته مرجع
موارد کروناویروس 439 2020-10
مرگ و میر کروناویروس 10 2020-10
Coronavirus بهبود یافت 389 2020-10


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریس - شاخص های اقتصادی.