بازارها گذشته مرجع
پول 35.9 2019-08
بازار سهام 2169 2019-08
بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-03
نرخ بیکاری 6.9 2019-03
نرخ تورم 0.8 2019-07
نرخ بهره 3.35 2019-08
موازنه تجاری -11390 2019-05
حساب جاری -4997 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2018-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
اطمینان کسب و کار 160 2019-03
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی 0.1 2019-03
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه 3.3 2019-03
تولید ناخالص داخلی 14.22 2018-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 117718 2019-03
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 21621 2019-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 10579 2018-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21075 2018-12
تولید ناخالص داخلی از کشاورزی 2727 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت و ساز 4911 2019-03
تولید ناخالص داخلی از ساخت 10441 2019-03
تولید ناخالص داخلی از معادن 208 2019-03
تولید ناخالص داخلی از اداره امور عمومی 5948 2019-03
تولید ناخالص داخلی از حمل ونقل عمومی 7178 2019-03
تولید ناخالص داخلی از خدمات رفاهی 2180 2019-03
کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 6.9 2019-03
افراد شاغل 546 2019-03
افراد بیکار 40.4 2019-03
هزینه های کار 135 2018-12
بهره وری 132 2018-12
پست های خالی شغلی 4124 2018-12
دستمزد 29841 2018-12
جمعیت 1.26 2017-12
نرخ اشتغال 93.1 2019-03
دستمزد در تولید 120 2019-03
قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 0.8 2019-07
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 103 2019-07
اندازه اصل تورم 1.4 2019-07
قیمت تولید 109 2019-04
تورم مواد غذایی 3.1 2019-07
CPI مسکن آب و برق 97.56 2019-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 104 2019-07
قیمت صادرات 96.8 2019-03
قیمت واردات 89 2019-03
نرخ تورم (ماهانه) 0 2019-07
پول گذشته مرجع
نرخ بهره 3.35 2019-08
ذخایر ارزی 7219 2019-07
نرخ بهره سپرده 3.3 2018-12
ترازنامه بانک 1382124 2019-03
ترازنامه بانک مرکزی 260006 2019-06
نرخ وام 8.5 2019-05
عرضه پول M3 572096 2019-06
تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -11390 2019-05
حساب جاری -4997 2019-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -8.8 2018-12
صادرات 7046 2019-05
واردات 18436 2019-05
بدهی خارجی 42078 2018-09
درآمد گردشگری 4915 2019-05
ورود توریست 115448 2019-07
ذخایر طلا 12.4 2019-06
گردش سرمایه 9900 2018-12
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 17370 2018-12
رابطه مبادله 109 2019-03
شاخص تروریسم 0 2017-12
دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 63 2018-12
بودجه دولت -3.2 2018-12
ارزش بودجه دولت -1478 2019-05
هزینه های دولت 18231 2019-03
درآمدهای دولت 8131 2019-05
هزینه های مالی 9609 2019-05
ارزیابی اعتبار 65
مخارج نظامی 22 2018-12
مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 15 2018-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 15 2018-12
نرخ مالیات بر فروش 15 2019-12
نرخ تامین اجتماعی 9 2019-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 6 2019-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 3 2019-12
تجارت گذشته مرجع
اطمینان کسب و کار 160 2019-03
تولید صنعتی 2.2 2019-03
تغییرات موجودی انبار -300 2019-03
سرعت اینترنت 5741 2017-03
آدرس های IP 289734 2017-03
شاخص رقابتی 63.74 2018-12
رتبه رقابتی 49 2018-12
شاخص فساد مالی 51 2018-12
رتبه فساد مالی 56 2018-12
آسانی کسب و کار 20 2018-12
تولید صنعتی 0.4 2019-03
استخراج معدن 3.2 2019-03
مصرف کننده گذشته مرجع
هزینه های مصرف کننده 88014 2019-03
نرخ وام بانکی 8.5 2019-05
مسکن سازی گذشته مرجع
نرخ مالکیت مسکن 99.1 2011-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: موریس - شاخص های اقتصادی.