ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - موریس - ارزیابی اعتبار.


AgencyRatingOutlookDate
Moody'sBaa2 Negative Mar 04 2021
Moody'sBaa1 Negative Apr 01 2020
Moody'sBaa1 Stable Jun 26 2012
Moody'sBaa2 Positive Watch Mar 16 2012
Moody'sBaa2 Negative Watch Aug 08 2007
Moody'sBaa2 Stable Jun 01 2006
Moody'sBaa2 Negative Dec 21 2005
Moody'sBaa2 Stable Mar 28 1996