نرخ ارز

0.05

تغییر روزانه:

3.16%

سالیانه:

-78.45%