نرخ ارز

0.0002

تغییر روزانه:

2.65%

سالیانه:

-77.52%