نرخ ارز

0.00000019

تغییر روزانه:

-4.74%

سالیانه:

-91.47%