21/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ME
PPI (سالانه) DEC 2.3% 2.3%
29/01/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ME
موازنه تجاری DEC €-171.8M
10:00 AM
ME
تغییرات سالیانه تولیدات صنعتی DEC -9%
10:00 AM
ME
ورود توریست DEC 56K
05/02/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
ME
تغییرات ماهیانه خرده فروشی DEC -9.4%
10:00 AM
ME
تغییرات سالیانه خرده فروشی DEC 4.9%


مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی

مونته نگرو - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.