Ok
width
height
Montenegro Food Inflationمونته نگرو گذشته قبلی واحد مرجع
نرخ تورم 11.20 9.70 در صد Apr 2022
نرخ تورم (ماهانه) 1.90 3.40 در صد Apr 2022
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 116.50 112.60 امتیاز Mar 2022
قیمت تولید 174.40 173.60 امتیاز Dec 2021
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 124.60 115.40 امتیاز Mar 2022
CPI مسکن آب و برق 107.30 105.40 امتیاز Mar 2022
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 115.70 112.70 امتیاز Mar 2022
تورم مواد غذایی 17.80 13.10 در صد Mar 2022
قیمت صادرات 178.70 169.80 امتیاز Dec 2021
تغییر قیمت تولید کننده 3.40 2.70 در صد Dec 2021

مونته نگرو - تورم مواد غذایی
ارزش های فعلی، داده های تاریخی، پیش بینی، آمار، نمودار و تقویم اقتصادی - مونته نگرو - تورم مواد غذایی.
واقعی قبلی بالاترین پایین ترین تاریخ واحد فرکانس
17.80 13.10 17.80 -3.60 2011 - 2022 در صد ماهیانه
2009=100