بازارها گذشته مرجع
پول 1.19 2021-06
بازار سهام 11389 2021-06

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2021-03
نرخ بیکاری 24.3 2021-05
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 43.71 2021-06
نرخ تورم 2.4 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-05
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 274514 2021-06
موازنه تجاری -150167 2021-04
حساب جاری -160446 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15 2019-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.91 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
نرخ مالیات شرکت 9 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2021-12
موارد کروناویروس 100046 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 1605 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 98104 2021-06

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 5.49 2019-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 859 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 8545 2019-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 21379 2019-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 228011 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 24.3 2021-05
افراد شاغل 154782 2021-03
دستمزد 790 2021-04
حداقل دستمزد 331 2021-03
جمعیت 0.62 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 16 2020-12
دستمزد در تولید 574 2021-03

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 43.71 2021-06
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 274514 2021-06
موارد کروناویروس 100046 2021-06
مرگ و میر کروناویروس 1605 2021-06
Coronavirus بهبود یافت 98104 2021-06
تختخوابهای ICU 391 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 2.4 2021-05
نرخ تورم (ماهانه) 0.3 2021-05
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 107 2021-05
قیمت تولید 172 2021-03
CPI مسکن آب و برق 102 2021-05
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 106 2021-05
قیمت صادرات 134 2020-12
تورم مواد غذایی 2.8 2021-05
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 108 2021-05
تغییر قیمت تولید کننده 1.6 2021-03

پول گذشته مرجع
وام به بخش خصوصی 1106480 2021-03

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -150167 2021-04
حساب جاری -160446 2021-03
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -15 2019-12
صادرات 40786 2021-04
واردات 190953 2021-04
گردش سرمایه -93078 2021-03
ورود توریست 18827 2021-04
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 663046 2020-12
حواله 85262 2020-12
شاخص تروریسم 0.42 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 74.91 2019-12
بودجه دولت -2 2019-12
ارزش بودجه دولت -217443988 2020-06
هزینه های دولت 177686 2021-03
درآمدهای دولت 837077935 2020-06
بدهی های دولت 4097 2021-03
هزینه های مالی 1054521923 2020-06
ارزیابی اعتبار 35 2021-06
مخارج نظامی 100 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 32.3 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی 9.3 2021-03
تولیدات صنعتی (ماهانه) 4.6 2021-03
تولید صنعتی -3.7 2021-03
تغییرات موجودی انبار -24742 2021-03
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 60.82 2019-12
رتبه رقابتی 73 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2020-12
رتبه فساد مالی 67 2020-12
آسانی کسب و کار 50 2019-12
استخراج معدن -7.6 2021-03

مصرف کننده گذشته مرجع
تغییرات سالیانه خرده فروشی -6.4 2021-03
هزینه های مصرف کننده 745909 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1395619 2021-04
قیمت گازوئیل 1.59 2021-05
تغییرات ماهیانه خرده فروشی 15.1 2021-03

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1007 2020-12
جواز ساختمان 69 2020-12
میزان ساخت و ساز 1.1 2020-12
نرخ مالکیت مسکن 91 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.