بازارها گذشته مرجع
پول 1.17 2021-09
بازار سهام 11042 2021-09

بازنگری گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2021-03
نرخ بیکاری 23.27 2021-08
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 68.99 2021-09
نرخ تورم 3.1 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-08
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 433269 2021-09
موازنه تجاری -235468 2021-07
حساب جاری -246849 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.9 2020-12
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2020-12
بودجه دولت -10.1 2020-12
نرخ مالیات شرکت 9 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2021-12
موارد کروناویروس 126249 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1849 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 98352 2021-09

تولید ناخالص داخلی گذشته مرجع
نرخ رشد تولید ناخالص داخلی سالانه -6.4 2021-03
تولید ناخالص داخلی 4.78 2020-12
تولید ناخالص داخلی به قیمت های ثابت 859 2021-03
تولید ناخالص داخلی سرانه 7293 2020-12
تولید ناخالص داخلی سرانه PPP 18279 2020-12
تشکیل سرمایه ثابت ناخالص 228011 2021-03

کار گذشته مرجع
نرخ بیکاری 23.27 2021-08
افراد شاغل 149371 2021-06
دستمزد 791 2021-07
حداقل دستمزد 331 2021-03
جمعیت 0.62 2020-12
نرخ بیکاری بلند مدت 16 2020-12
دستمزد در تولید 603 2021-06

سلامتی گذشته مرجع
میزان واکسیناسیون ویروس کرونا 68.99 2021-09
واکسیناسیون کرونا ویروس در کل 433269 2021-09
موارد کروناویروس 126249 2021-09
مرگ و میر کروناویروس 1849 2021-09
Coronavirus بهبود یافت 98352 2021-09
تختخوابهای ICU 391 2014-12

قیمت ها گذشته مرجع
نرخ تورم 3.1 2021-08
نرخ تورم (ماهانه) 0.1 2021-08
صفحه اول CPI قیمت مصرف کننده 108 2021-07
قیمت تولید 171 2021-06
CPI مسکن آب و برق 102 2021-07
شاخص قیمت مصرف کننده حمل و نقل 108 2021-07
قیمت صادرات 134 2020-12
تورم مواد غذایی 3.8 2021-08
قیمت مصرف کننده هماهنگ شده 109 2021-07
تغییر قیمت تولید کننده 1 2021-06

پول گذشته مرجع
وام به بخش خصوصی 1129747 2021-07

تجارت گذشته مرجع
موازنه تجاری -235468 2021-07
حساب جاری -246849 2021-06
حساب جاری به تولید ناخالص داخلی -25.9 2020-12
صادرات 32620 2021-07
واردات 268088 2021-07
گردش سرمایه -112687 2021-06
ورود توریست 172906 2021-07
سرمایه گذاری مستقیم خارجی 663046 2020-12
حواله 92899 2021-06
شاخص تروریسم 0.42 2019-12

دولت گذشته مرجع
بدهی دولت به تولید ناخالص داخلی 103 2020-12
بودجه دولت -10.1 2020-12
ارزش بودجه دولت -217443988 2020-06
هزینه های دولت 177686 2021-03
درآمدهای دولت 837077935 2020-06
بدهی های دولت 4097 2021-03
هزینه های مالی 1054521923 2020-06
ارزیابی اعتبار 35 2021-09
مخارج نظامی 100 2020-12

مالیات گذشته مرجع
نرخ مالیات شرکت 9 2021-12
نرخ مالیات درآمد شخصی 9 2021-12
نرخ مالیات بر فروش 21 2021-12
نرخ تامین اجتماعی 32.3 2021-12
نرخ امنیت اجتماعی برای شرکت 8.3 2021-12
نرخ تامین اجتماعی برای کارکنان 24 2021-12

تجارت گذشته مرجع
تولید صنعتی -5.2 2021-06
تولیدات صنعتی (ماهانه) 2.1 2021-06
تولید صنعتی 14.7 2021-06
تغییرات موجودی انبار -24742 2021-03
سرعت اینترنت 6689 2017-03
آدرس های IP 73349 2017-03
شاخص رقابتی 60.82 2019-12
رتبه رقابتی 73 2019-12
شاخص فساد مالی 45 2020-12
رتبه فساد مالی 67 2020-12
آسانی کسب و کار 50 2019-12
استخراج معدن -49.5 2021-06

مصرف کننده گذشته مرجع
(خرده فروشی (تغییرات سالیانه 19.1 2021-06
هزینه های مصرف کننده 745909 2021-03
تسهیلات اعتباری خریدار 1420754 2021-07
قیمت گازوئیل 1.63 2021-08
(خرده فروشی ( تغییرات ماهیانه 17.8 2021-06

مسکن سازی گذشته مرجع
شاخص مسکن 1233 2021-06
جواز ساختمان 65 2021-06
میزان ساخت و ساز -1.8 2021-06
نرخ مالکیت مسکن 91 2019-12


جدول ارزش فعلی، پیش بینی، آمار، نمودارها و تقویم اقتصادی: مونته نگرو - شاخص های اقتصادی.