نرخ ارز
1,376.67
تغییر روزانه
11.28%
سالیانه
70,278,039.85%