نرخ ارز

0.21

تغییر روزانه:

-2.76%

سالیانه:

-68.11%