نرخ ارز
2,501.09
تغییر روزانه
11.42%
سالیانه
66,778,125.48%