نرخ ارز

0.33

تغییر روزانه:

5.00%

سالیانه:

-71.38%