نرخ ارز

0.0001

تغییر روزانه:

8.26%

سالیانه:

-61.74%