نرخ ارز

0.01

تغییر روزانه:

-1.29%

سالیانه:

-74.05%