نرخ ارز

0.04

تغییر روزانه:

3.70%

سالیانه:

-73.36%