نرخ ارز

0.03

تغییر روزانه:

1.23%

سالیانه:

-77.42%