نرخ ارز

0.18

تغییر روزانه:

-1.42%

سالیانه:

-66.60%