نرخ ارز

0.73

تغییر روزانه:

-2.23%

سالیانه:

-71.56%