14/12/2020 واقعی قبلی
10:00 AM
OM
موازنه بودجه SEP OMR-1957.2M
10:00 AM
OM
مجموع اعتبار (سالانه) OCT 1.3%
10:00 AM
OM
تغییرات سالیانه عرضه پول M2 OCT 11.01%
19/12/2020 واقعی قبلی
09:00 AM
OM
نرخ تورم (سالانه) NOV -1.51%


عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی

عمان - تقویم - شاخص های اقتصادی - تقویم رویدادهای اقتصادی با ارزش های واقعی، نسخه های قبلی، اجماع و پیش بینی.